Certificări

Manelli alla lavagna che sorride verso il team

Calitate certificată

Manelli Impresa srl ​​acționează cu respectarea legilor etice și de mediu, deoarece doar respectând regulile se poate deveni de încredere și credibil

Manelli Impresa își certifică propriul Sistem de Management Integrat prin organisme internaționale independente de certificare. Auditurile periodice garantează clienților respectarea standardelor de calitate, mediu, siguranță și responsabilitate socială corporativă.

Manelli Impresa deține în prezent toate certificările necesare legate atăt de scopul său social, căt și de strategiile de dezvoltare tehnică, comercială și socială.

GARANTIA EXCELENTA

Certificări

Am certificat propriul Sistem de Management Integrat prin organisme internaționale independente de certificare.

Auditurile periodice garantează clienților respectarea standardelor de calitate, mediu, siguranță și responsabilitate socială corporativă

loghi certificazioni manelli

ATTESTAZIONE SOA

Clasificările și categoriile de certificare de calificare pentru execuția lucrărilor publice au crescut constant încă de la prima ediție și reprezintă o garanție suplimentară a fiabilității și creșterii companiei.

Categorii și clasificări

OG1 clasificare VIII
OG2 clasificare III-bis
OG3 clasificare VIII
OG4 clasificare IV-bis
OG6 clasificare V
OG11 clasificare V
OS1 clasificare II
OS3 clasificare II
OS4 clasificare I
OS6 clasificare V
OS7 clasificare IV-bis

OS8 clasificare II
OS12-A clasificare II
OS14 clasificare III
OS18-A clasificare II
OS21clasificare VIII
OS23 clasificare III
OS28 clasificare IV
OS29 clasificare I
OS30 clasificare III-bis
OS28 clasificare IV

UNI EN ISO 9001:2015

Sistemul de management al calității

ISO 14001:2015

Sistemul de management de mediu

ISO 45001:2018

Sistem de management pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor

ISO 39001:2012

Sistem de management pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor

ISO 14064-1:2019

Sistem de control al emisiilor de noxe cu efect de seră (GHG)

SA 8000:2014

Conformita responsabilitate socială

ISO 37001:2016

Sistema di gestione per la Prevenzione della corruzione.

Evaluarea legalității

Punctaj maxim ★★★ 2022

ECOVADIS 70/100

GOLD MEDAL NEL RATING DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA (CSR)

BREEAM

Certificat de atestare a evaluării: excelent.

Aplicarea protocolului internațional de sustenabilitate a mediului BREEAM pentru executarea lucrărilor de renovare a clădirii 27b a Centrului Comun de Cercetare al Comunității Europene din Ispra (VA)

REGISTRAZIONE EMAS IT – 002033

ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME
Sistem comunitar de eco-management și audit pentru îmbunătățirea mediului și a performanței de mediu a organizațiilor în conformitate cu Regulamentul European (CE) nr. 1221/2009.

UNI ISO 19650:2019

Managementul datelor prin modelarea informațiilor despre clădiri

UNI ISO 20400:2017

Aprovizionare Sustenabilă

UNI ISO 21502:2021

Managementul proiectelor, al programelor și a portofolului.

UNI ISO 30415:2021

Managementul Resurselor Umane – Diversitate și incluziune.

UNI ISO 27001:2013

Sistem de management pentru siguranța informațiilor