ÎNCREDINȚAREA LUCRĂRILOR REFERITOARE LA INTERVENȚII PENTRU ADAPTAREA LA NORMELE TEHNICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR, ÎN CONFORMITATE CU D.M. 19/03/2015 AL P.O. M. GIANNUZZI DIN MANDURIA.

Proiectul

Prezentul proiect se referă la realizarea intervențiilor de construcții de instalații, necesare pentru adaptarea împotriva incendiilor, conform cu dispozițiile D.M. 19.03.2015 ale conducerii spitalului „M. Giannuzzi” din Manduria (TA), și la realizarea intervențiilor restructurare funcțională a etajelor trei și patru ale Corpului în Cruce ale acestuia. Ansamblul spitalicesc este format din patru clădiri principale, destinate activității sanitare în sine, conectate pentru a forma un unic corp mare, și din alte clădiri accesorii separate, între care posturi electrice, grupul electrogen și centrala de gaze medicale.

Printre cele mai importante intervenții care vor fi implementate se numără:

 • redefinirea compartimentării și subcompartimentării în scopul încetinirii propagării unui eventual incendiu și al creșterii posibilităților de evacuare a ocupanților clădirii și pentru a permite un proces de evacuare orizontală progresivă;
 • crearea unor separări corespunzătoare între spațiile cu risc specific identificate în cadrul secțiilor de spital, în conformitate cu tipurile prevăzute în Decretul ministerial din 19 martie 2015;
 • identificarea căilor de evacuare orizontale și verticale pentru a permite o evacuare ușoară și rapidă, mai întâi pe orizontală, de la un compartiment la altul și, eventual, pe verticală, pe casa scării, în conformitate cu indicațiile din Decretul ministerial din 19 martie 2015;
 • construirea de noi căi de evacuare, inclusiv o nouă scară de urgență exterioară care să deservească spitalul vechi, și ieșiri de urgență conform unor planuri actualizate;
 • construirea de filtre antifum / vestibule de protecție împotriva incendiilor în corespondența căilor de comunicație (orizontale și verticale) între compartimente, în conformitate cu noua clasificare a acestora în tipurile A, B, C, D1, D2, E și F prin Decretul ministerial din 19 martie 2015;
 • adaptarealifturilordetargăexistenteînCorpul în Cruce și în Clădirea Verde la lifturi de targă antiincendiu în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • adaptarealifturilordetargăexistenteînCorpul în Cruce și în Clădirea Verde la lifturi de targă antiincendiu în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • înlocuirea/adaptarea materialelor instalate care nu au caracteristici adecvate de reacție la foc;
 • adaptarea structurilor care nu posedă caracteristici adecvate de rezistență la foc; construirea de noi branșamente ale sistemului de apă pentru protecția împotriva incendiilor pentru hidranții interiori DN45 pe perete pentru a ține cont de noile amenajări / compartimentări;
 • realizarea unei bucle externe de apă pentru stingerea incendiilor pentru protecția clădirilor cu hidranți supraterani DN70;
 • integrarea stingătoarelor de incendiu și redistribuirea;
 • extinderea sistemului de detectare a incendiilor la întregul complex spitalicesc;
 • restructurarea sistemului de alarmă și semnalizare a incendiilor în funcție de noua distribuție a încăperilor, a căilor de evacuare și a compartimentelor;
 • punereaînaplicareanouluisistemdeevacuare acustică în caz de urgență;
 • revizuirea semnelor de siguranță care indică toate instalațiile de stingere a incendiilor și ieșirile de urgență.