LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE ȘI RESTAURARE A CLĂDIRILOR ȘI INFRASTRUCTURILOR: LOTUL 1 – LA CENTRUL COMUN DE CERCETARE (JRC) DIN ISPRA (VA)

Proiectul

Intervenția are ca obiect restructurarea aripii de nord a blocului 36, utilizată în prezent deja parțial pentru o funcție de congres, dar cu caracteristici de distribuție nemaiadecvate noilor nevoi ale Clientului.
Datorită complexității sale, proiectul vizează mai multe aspecte în același timp:

  • arhitectural
  • arhitectural
  • ingineria instalaţiilor
  • de securitate la incendiu
  • reamenajare eco-durabilă

Pe lângă adaptarea structurală, a fost necesară și proiectarea integrală a tuturor sistemelor (electrice, mecanice și speciale), pentru a putea adapta spațiile disponibile la noua funcție de congres și pentru a îmbunătăți performanța energetică actuală a clădirii. Sistemele, adaptate legislatiei in vigoare, vor avea scopul de a imbunatati performanta energetica actuala a cladirii.