CONSTRUCȚIE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZĂRI BUZIAȘ, BACOVA, JUDEȚUL TIMIS_CL 20

Proiectul

Proiectul are ca scop îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă pentru locuitorii din localitatea BUZIAS și reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare în localitățile Buziaș și Bacova aparținând UAT Buziaș.

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ BUZIAS
De-a lungul conductei de aducțiune dintre Hitiaș și Buziaș, în lungime de 8.055 m, pentru care se propune reabilitarea, vor fi amplasate 27 de cămine și sunt prevăzute lucrări speciale de subtraversare.

De-a lungul rețelei de distribuție, sunt planificate lucrări auxiliare, cum ar fi subtraversări de drumuri care vor fi realizate prin intermediul unor foraje orizontale în conducte de protecție; noi racorduri echipate cu contoare și instalații conexe, inclusiv coșuri de racordare; și hidranți de incendiu aerieni.

SISTEM DE CANALIZARE BUZIAS
De-a lungul sistemului de canalizare din Buziaș, care va avea o lungime totală de 2.119 m, sunt prevăzute lucrări speciale, cum ar fi cămine, înlocuiri de racorduri și stație de pompare a apelor uzate locale. Apele uzate colectate de la Buziaș vor ajunge la EAU Buziaș prin intermediul unor subtraversări rutiere. Subtraversările vor fi realizate prin foraj orizontal, iar conductele de canalizare vor fi izolate și așezate în conducta de protecție OL.

SISTEM DE CANALIZARE BACOVA
Sistemul de canalizare va fi dezvoltat pe 32 de drumuri. Pe traseul conductelor de canalizare sunt planificate lucrări speciale, cum ar fi subtraversări. Subtraversările vor fi realizate prin foraj orizontal, iar conductele de canalizare vor fi izolate și așezate în conducta de protecție OL.