LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI RESCTRUCTRARE A LICEULUI MAFFEI DIN RIVA DEL GARDA

Proiectul

Proiectul pornește de la recunoașterea valorii, arhitectonice și urbane a edificiului istoric construit ca fost spital în anul 1893, păstrându-i nealterată centralitatea simbolică și morfologică, precum și recunoașterea drept „spațiu social public și prin urmare simbol al vieții colective și culturale a comunității locale”

Actualmente, activitatea de formare oferită de Liceul „A. Maffei” se desfășoară în două sedii distincte, per ansamblu neadecvate pentru a satisface exigențele didactice. Proiectul definitiv este menit să satisfacă toate exigențe viitoare formulate de Institut și necesare funcționării sale optime.

Lucrarea interesează patru corpuri distincte, denumite “A”, “B”, “C” și “D”.

Corpul D va fi de construcție nouă și va fi amplasat la est de clădirea istorică care găzduiește în prezent institutul. Corpurile B și C, pe de altă parte, vor face obiectul demolării și reconstrucției clădirilor adăugate la clădirea principală a școlii de-a lungul anilor. În fine, corpul A va fi o structură de legătură între celelalte artefacte istorice ale Liceului.

Corpurile vor fi construite folosind o metodă clasică de construcție în beton armat, pentru planșeele de la subsol și pentru structura volumelor supraterane. Tablierele și acoperișurile vor fi realizate din lemn- beton, în timp ce umpluturile perimetrale verticale vor fi din panouri de lemn.

În ceea ce privește alegerea materialelor, trebuie remarcat faptul că sistemul de construcție uscată este transcris în fațadă prin tehnologia de construcție a fațadei ventilate, cu o fațadă exterioară din panouri de fibrociment de culoarea nisipului și racord la sol din panouri de piatră reconstituită de culoare gri.