LUCRĂRI DE COMPLETARE A COLECTORULUI DE DEVERSARE DIN PARTEA DE SUD EST A ORAȘULUI PALERMO – LOTUL AL 2-LEA.

Proiectul

Proiectul constă în lucrările de finalizare a colectorului de efluenți din sud-estul orașului Palermo – Lotul II, lucrarea principală a sistemului de canalizare a orașului Palermo. Colectorul de evacuare sud-estic traversează orașul Palermo în tuneluri cu orientare NV – SE, de la strada Uditore până la râul Oreto, colectează apele albe și negre și le transportă în cele din urmă la stația de epurare Acqua dei Corsari. Proiectul include, de asemenea, construcția de artefacte (coborâri și intrări) pentru a conecta colectorul cu rețeaua orașului și artefactul de revărsare pe râul Oreto.

În cadrul acestei finalizări, lucrările care urmează să fie efectuate se referă la:

Tunel - diametru exterior de la 3250 mm la 4800 mm:

 • prima fază de excavare și căptușire a secțiunilor naturale din diferite tronsoane, de construcție și hidraulice, totalizând cca. 1.430 ml de excavare;
 • construcția tronsonului artificial, în partea inferioară a străzii Colonna Rotta/Cortile Criscione, pe o lungime de aproximativ 60 m
 • construcția tunelului descendent, în secțiunea tunelului artificial indicată mai sus;
 • căptușirea finală a întregului tunel de canalizare (secțiunile excavate anterior și cele care urmează să fie excavate) pentru un total de aproximativ 5 000 ml;
 • lucrări de finisare a fundului tunelului și în special a canalului îngust de devărsare (bolta de radier), a protecției din beton a pilonilor;

Lucrări pentru alimentarea apei din colectoarele de suprafață în colectorul de adâncime, constând într- un canal de întâlnire, o cameră de alimentare cu vârtej, un puț și un tunel de legătură cu colectorul de adâncime din tunel;

Conducte de canalizare noi și cămine prefabricate pentru a conecta canalizarea de suprafață la structurile de admisie;

Lucrări de canalizare a apelor pluviale în râul Oreto, cuprinzând:

 • Lucrări de drenaj (corpurile 1-2-3), construite peste o placă mare de beton armat care se sprijină pe peste 200 de piloți din beton armat cu un diametru de 800 mm;
 • Spații de servicii prefabricate (birouri - depozitare - toalete);
 • - Drumuri și curți;
 • Echipamente (grătare, porți de ecluză, benzi transportoare, compactor, pod rulant);
 • Instalații (electrice, de apă și sanitare, de stingere a incendiilor);
 • Instalații și echipamente solicitate de operatorul AMAP și ASP cu ocazia CdS 30/09/1016;
 • Renaturarea albiei râului Oreto în secțiunea din fața lucrărilor de drenaj cu o căptușeală din gabioane pe o lungime de aproximativ 85 m;
 • Demolarea unei porțiuni a canalului îngust de devărsare betonat construit anterior în albia râului, în conformitate cu compensațiile cerute prin avizul ARTA din 2004;
 • Reamenajarea ecologică a zonelor reziduale ale șantierului "Ascoli", aproximativ 2.000 de metri pătrați, cu esențe prezente în lista SIC (Laurusnobilis, Myrtuscommunis,

Lucrări minore de amenajare a suprafaței drumurilor, piețelor și zonelor verzi afectate de executarea lucrărilor.

Pentru a completa lucrările, sunt prevăzute lucrări de amenajare a parcului din Piazza Principe di Camporeale, cu închiderea fântânii și refacerea zonei verzi.