LUCRĂRI DE FINALIZARE A REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE CARE DESERVESC ZONA DE COASTĂ DIN SATELE SAN VITO, LAMA ȘI TALSANO MARE DIN MUNICIPIUL TARANTO – LOTUL V

Proiectul

Intervenția are ca scop completarea Serviciului Integrat de Apă prin construirea unui număr de canale de canalizare și/sau de apă în cele trei cătune de coastă San Vito, Lama și Talsano mare din MUNICIPIUL Taranto.
Cele 39 de drumuri afectate de intervenția proiectului sunt împărțite în 23 afectate de ambele servicii, 10 afectate doar de tronsoane de canalizare și 6 afectate doar de tronsoane de apă.
Destinația finală a tronsoanelor de canalizare este rețeaua de canalizare existentă, în funcțiune sau încă nefuncțională, situată pe străzile principale ale orașului, cu limitări asupra debitului de la căminele de vizitare existente.