LUCRĂRI DE TRANSFORMARE ÎN PISTĂ PENTRU CICLIȘTI ȘI PIETONI A SECTORULUI FEROVIAR DEZAFECTAT.

Proiectul

Proiectul “Periferii Urbane” reprezintă o mare oportunitate, un stimulent pentru a reactiva procesul de fuziune urbanistică a nucleelor constitutive ale orașului Imperia, prefigurând conexiunea zonelor care nu comunică între ele, reconstrucția continuității infrastructurilor liniare și valorificarea suburbiilor interioare ale orașului. Proiectul a fost elaborat de comun acord cu Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – proprietarul zonelor feroviare dezafectate.

Zona de intervenție se referă la fâșia de coastă îngustă care unește San Lorenzo al Mare și cele două centre urbane Porto Maurizio și Oneglia, pentru a elimina situațiile de degradare urbană și peisagistică generate de dezafectarea celor 6 km de cale ferată care, timp de zeci de ani, a constituit linia de demarcație între suburbii. Intervenția este extinsă la Parcul Urban adiacent la est de zona de intervenție și la două așezări dezafectate, degradate și ocupate abuziv.

Pista pentru bicicliști/pietoni va fi un adevărat nod de transport public local care va decongestiona traficul pe străzile aglomerate ale orașului Imperia, cu o strategie de consum zero de teren, o linie verde ca o cale de legătură între suburbii și centru, capabilă să transforme o infrastructură dezafectată într-o axă de mobilitate verde conectivă.

Obiectivul central al proiectului este tocmai acela de a aduce mai aproape între ele diferitele părți ale țesutului urban din Imperia, identificând în acest sens punctul de plecare al unui parcurs de construcție identitară esențial pentru a declanșa un adevărat proces de regenerare urbană.