LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE ȘI RESTAURARE A CLĂDIRILOR ȘI INFRASTRUCTURILOR LA CENTRUL COMUN DE CERCETARE (C.C.C.).

Proiectul

Acordul-cadru multiplu prevede executarea lucrărilor de construcție, restructurare și întreținere a clădirilor și a infrastructurii Centrului Comun de Cercetare (JRC) de la Ispra pentru Comisia Europeană.

Lucrările constau în proiectarea unui nou spațiu de depozitare exterioară, care acoperă o suprafață totală de peste 3.000 de metri pătrați. Spațiul este format din zona de birouri/vestiare și o zonă de depozitare a standurilor și a materialelor. Carosabilul are o lățime de 6 metri pentru secțiunea inițială, iar ulterior este redusă pentru a permite circulația pe un singur sens de mers.

CLĂDIREA 1_”CITIZENS’ SPACE”_LUCRĂRI DE FINALIZARE
Lucrările planificate pentru clădirea 1 vor cuprinde în principal trei etape:
 • ETAPA1: lucrări de construcții civile (finisaje interioare, pardoseli, uși, lambriuri și tavane false) și instalații (instalații mecanice, electrice și speciale);
 • ETAPA 2: construcția unei copertine exterioare;
 • ETAPA 3: pavarea zonelor exterioare.
CLĂDIREA 17A_DEMOLARE ȘI CONSTRUCȚIE NOUĂ
Scopul proiectului este demolarea și reconstrucția clădirii 17A, care a fost deja utilizată ca depozit de materiale, dar cu caracteristici de distribuție care nu mai corespund noilor nevoi ale clientului.
Clădirea constă într-o structură de tip industrial din beton armat, compusă din grinzi, stâlpi și planșeu de acoperiș preabricate, amplasată pe locul clădirii anterioare demolate.
Corpul principal al clădirii are un aspect dreptunghiular, cu o suprafață interioară netă de aproximativ 600 de metri pătrați, și constă dintr-un singur etaj deasupra solului; acoperișul plat se află la o înălțime de 7,60 m deasupra nivelului podelei interioare.
Noua clădire este proiectată pentru a fi flexibilă în vederea unor posibile schimbări de utilizare (cum ar fi, de exemplu, oficiu poștal sau spațiu de coworking); în plus, vor fi construite trei compartimentări interne cu uși automate pentru a împărți clădirea în diferite zone.

CLĂDIREA 20_DEMOLARE
Lucrările planificate pentru clădirea 20 vor implica în principal o dezmembrare parțială și o securizare a amplasamentului.
Lucrările planificate pentru clădirea 20 vor implica în principal o dezmembrare parțială și o securizare a amplasamentului. Pe de altă parte, vor fi demolate complet clădirile învecinate, folosite în principal pentru depozite și spații tehnice.

CLĂDIREA 34_SPAȚII FIRME EXTERNE
Zona supusă intervenției era lipsită de clădiri, fiind prezenți doar arbori înalți (stejari și pini) și un drum parțial trasat și parțial asfaltat mărginit, pe anumite porțiuni, de borduri de piatră.
Proiectul constă în amenajarea unei noi zone de depozitare pentru firme externe, care se întinde pe o suprafață totală de peste 3.000 de metri pătrați.
Zona este formată din zona de birouri/vestiare și o zonă de depozitare a standurilor și a materialelor. Carosabilul are o lățime de 6 metri pe secțiunea inițială care ulterior aceasta este redusă la 5 metri pentru a permite circulația pe un singur sens de mers.
Zona de birouri este formată dintr-o zonă ușor accesibilă printr-un drum asfaltat, iar în spațiul care delimitează zona există 6 module care pot găzdui containere disponibile și pe două niveluri. Modulele pot fi împărțite într-un număr de 4 cu 4 poziții pentru containere, 1 cu 5 poziții pentru containere și un ultim modul care poate găzdui până la 7 containere. Posibilitatea de înălțare este, desigur, disponibilă pentru fiecare modul de containere în parte.
Alimentarea cu apă și electricitate este garantată de un terminal de distribuție, care este amplasat convenabil în raport cu containerul care urmează să fie alimentat, iar conectarea este foarte rapidă, putând fi realizată în absența totală a săpăturilor, deoarece terminalul este pregătit pentru această posibilitate imediată.

CLĂDIREA 36 FAZA 2B_RESTRUCTURARE
Proiectul se desfășoară pe următoarele arii:
• CO-WORKING/CATERING (Zona 1.2)

Este prevăzută o zonă suplimentară de catering pentru luat masa, separată de cea deja prevăzută în etapa 1 și deservită de aceeași insulă de catering (zona 1.1). Această a doua zonă de luat masa și zona de co-working constituie un spațiu amplu în continuitate, care poate fi folosit pentru evenimente mari, cu o capacitate maximă de 500 de persoane. Cele două spații, caracterizate de un tavan suspendat care le modifică volumele, pot fi separate prin intermediul a doi pereți acustici pliabili. Tavanul fals H 290, de asemenea cu proprietăți acustice, este realizat din panouri de vată minerală intercalate cu obloane care maschează trapele pentru inspectarea sistemelor și cu insule coborâte la H 270 realizate din plăci de ipsos perforate care identifică insule funcționale. Spațiul de co-working are un număr maxim de 46 de posturi de lucru și este dotat cu mobilier informal care poate fi folosit și pentru a lua masa. Există, de asemenea, trepte unde este prevăzută o zonă de ședere din lemn pentru a face mediul mai familiar și mai relaxat. Spațiile sunt accesibile persoanelor cu dizabilități direct din curtea interioară sau de pe platforma de ridicare situată lângă treptele de legătură. Pardoseala este realizată din lamele de stejar prefinisate. Zona ocupă aproximativ 500 de metri pătrați și poate fi configurată fie ca zonă multifuncțională, fie ca spațiu pentru evenimente. Luând în considerare spațiile renovate în faza 1 (zona 1) cu împărțirea analizată obținem:

 • ZONA PRANZO 1 = 220 mq ca.
 • ZONA PRANZO 2 = 216 mq ca.
 • ZONA COWORKING = 324 mq ca
SPAȚIU DESCHIS (Zona 2)
La etajul supraînălțat/parter se creează un spațiu deschis cu posturi de lucru pentru maximum 35 de persoane. La intrare este identificată o zonă de așteptare, caracterizată de o coborâre H 270 în plăci perforate de tencuială acoperită, care, pe lângă funcția estetică, are și rolul de a permite ca structura de rezistență a instalațiilor să ocolească grinda de rezistență existentă. Spațiul deschis și suprafața vitrată a sălilor de ședință (2/4 persoane) / cabină telefonică are tavane false H 298 realizate din plăci de gips-carton netede sau perforate. Posturi de lucru suplimentare vor fi amplasate în birourile închise de pe cele două laturi scurte ale acestei zone. Pardoseala este de tip vinil.
Suprafața totală a spațiului asupra căruia urmează să se intervină este de aproximativ 225 de metri pătrați. Acesta este conceput pentru a oferi un spațiu de lucru "tampon" în cazul în care birourile din interiorul CCC sunt închise sau renovate.
Con questa distribuzione avremo:
 • AREA POSTAZIONI IN UFFICI CHIUSI = 25+29 = 54 mq ca.
 • SU AREA POSTAZIONI IN OPEN SPACE = 175 mq ca.
 • SUPPORTO UFFICI (meetings, copy, phone booth) = 19 mq
Considerando i 7 mq / persona per le postazioni lavorative in open space ed 8 mq / persona per le postazioni in uffici chiusi, avremo approssimando per difetto:
 • POSTAZIONI IN OPEN SPACE: 175/7= 25 postazioni ca.
 • POSTAZIONI IN UFFICI CHIUSI: 54/8= 6 postazioni ca.
Pentru a îmbunătăți performanțele termice, fațada existentă de la parterul spațiului deschis și fațada de la primul etaj al aceleiași clădiri vor fi acoperite cu izolație EPS. Grosimea izolației, inclusiv a stratului de finisare, va fi variabilă, între 10 și 32 cm, pentru a face fațada existentă coplanară. La ferestre va fi prevăzut un pervaz de tablă vopsită. Capacul superior și plinta vor fi, de asemenea, din tablă vopsită.

• SPAȚII EXTERIOARE (Zona 3)
Spațiile exterioare, care constau într-un dreptunghi cu o suprafață de aproximativ 1 250 m2, sunt proiectate pentru a oferi spații verzi pentru uz public și zone pavate. Pe întreaga durată a lucrărilor, se va garanta accesibilitatea pentru vehiculele de urgență cu o cale de acces de 350 cm lățime și, în același timp, pentru vehiculele de întreținere și de servicii de catering, pentru care este prevăzută o zonă de încărcare/descărcare, care va fi evaluată periodic și pe întreaga durată a lucrărilor. Pavajul și iluminatul asigură căi longitudinale care au o dublă funcție, de trotuar pentru vehicule și de alee pentru pietoni. În slujba pietonilor, axele longitudinale sunt întrerupte de căi de legătură înclinate care constituie o "invitație" către accesele în clădire și care, în același timp, au funcția de a garanta mișcarea și manevrele pentru o eventuală persoană cu dizabilități. Pavajul, în funcție de funcționalitate, va fi de tip carosabil sau pietonal și va fi realizat din beton arhitectural de tip Levofloor. Zonele amenajate cu bănci din spațiul verde vor fi accesibile prin intermediul unor elemente, tot din ciment arhitectural, pentru a forma un fel de rețea gazonată. Terasa care deservește serviciul de catering va avea pavajul proiectat cu ciment arhitectural de tip "Levofloorl" și inserții din piatră de serizzo. Amenajarea terasei va consta în mese joase și înalte, cu scaunele corespunzătoare și protejate cu umbrele de soare, pentru care sunt prevăzute sisteme retractabile în podea. Pentru a delimita terasa, pe o latură a acesteia a fost proiectată construcția unei zone de ședere fixe care va fi realizată din beton armat vopsit. La baza zonei de ședere este prevăzut un corp de iluminat liniar.
Pe terasă, în zona de încărcare/descărcare care deservește cateringul și la intrarea cu trepte, copertinele existente (etapa 1) vor fi completate cu instalarea de geamuri de acoperire și lamele pentru umbrire (cu excepția copertinei de lângă trepte). Toate trei vor fi echipate cu corpuri de iluminat liniar suspendate. Aceste activități vor trebui să fie coordonate și programate pentru a nu interfera cu activitățile prezente în clădire și pentru a garanta ieșiri sigure în orice moment.
Pereții corpurilor scărilor de siguranță vor fi prevăzuți cu o structură de tâmplărie și cabluri de oțel înclinate pentru se asorta designul-ui podelei și pentru a permite întinderea plantelor cățărătoare.

• SALA DE ȘEDINȚE (Zona 4)
Se va realiza o sală de ședințe situată la primul etaj, cu o suprafață de aproximativ 139 de metri pătrați, cu o configurație flexibilă, care poate găzdui mese separate sau o masă unică. ozițiile de lucru variază de la un minim de 24 la un maxim de 30 de persoane. În conformitate cu normele de siguranță la locul de muncă D.M.37/08, va fi necesar să se evalueze necesitatea de a inversa direcția de deschidere a ușilor instalate, a căror furnizare este inclusă în etapa 1. Caracteristica principală a încăperii este menținută prin păstrarea formei shed-urilor, care sunt acoperite și placate cu panouri de piatră cu caracteristici acustice. Pe peretele pe care se află ușile este creat un portal din gips-carton pentru a permite intrarea conductelor de aer, care sunt proiectate să fie vizibile, din coridor, la înălțimea corectă. Pardoseala este din stejar prefinisat.
Activitățile din această zonă se vor desfășura folosind scara exterioară situată în apropiere ca intrare în incintă. Această alegere va trebui să fie coordonată cu activitățile din clădirea 36 pentru a garanta același flux public în conformitate cu reglementările. Mai exact, pentru a evita interferențele dintre public și șantierul din zona 4, activitățile de la etajul 1 și, prin urmare, prezența persoanelor în sălile de conferință, vor trebui reduse, astfel încât, în caz de urgență, să se poată garanta întotdeauna ieșirea prin celelalte căi de evacuare/ieșiri de siguranță.

CLĂDIREA NR. 48_RESTRUCTURARE
Intervenția se referă la lucrări de construcții civile menite să contribuie la sporirea confortul în mediul de lucru și să inoveze aspectul estetic al clădirii.
Clădirea de birouri este concepută sub forma unui paralelipiped cu trei niveluri supraterane și un subsol.
 • PARTER: în partea de vest a intrării, distribuția birourilor a fost reproiectată pentru a obține o mică sală de ședințe, o cameră de depozitare și pentru a extinde toaletele existente; la est de intrare, pe lângă blocul de scări și lift, se află noua zonă de relaxare, accesibilă atât din exterior, cât și din interior. Pentru a obține aceste spații, laboratoarele au fost mutate mai la est, spre ieșirea de urgență, iar birourile au fost amplasate într-o poziție mai centrală.
 • ETAJUL I: noi spații de lucru și zone de ședințe suplimentare închise cu pereți de sticlă.
 • ETAJUL II: reorganizarea birourilor și a spațiilor de trecere, în acest caz coridoarele sunt proiectate cu puncte de socializare liberă create cu elemente de mobilier și separatoare mobile fonoabsorbante.
 • ANVELOPA CLĂDIRII: intervențiile asupra fațadei și acoperișului au ca scop îmbunătățirea clădirii din punct

de vedere arhitectural și energetic și includ:

 • Noua fațadă ventilată cu panouri fotovoltaice integrate;
 • Îmbunătățirea izolației termice a fațadei și a acoperișului;
 • Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare;
 • Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare;
 • Ecranarea exterioară a scărilor prin intermediul lamelelor fixe sau al tablei perforate;
 • Copertină metalică la intrare;
 • Panouri fotovoltaice pe acoperiș.
CLĂDIREA 77 R_ ÎNTREȚINERE TURN ȘI COPERTINĂ NOUĂ
Se preconizează completarea copertinei metalice existente cu o structură metalică similară în partea de nord-vest. Noua porțiune a copertinei va fi construită, la fel ca și cea existentă, cu profile longitudinale (HEA 200 și elemente tip cutie 100x150x4) și profile transversale (tip cutie și 100x200x6,3 și HEA 160).
Copertina va fi suspendată la înălțimea plăcii existente cu profile tubulare φ60.3x4; aceasta va fi doar prinsă cu dibluri de betonul armat existent, rămânând independentă de porțiunea deja construită.