PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI LUCRĂRI DE CONSOLIDARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN STR. BLANARI NR. 14, SECTOR 3, ÎN BUCUREȘTI

Proiectul

ucrările de proiectare, asistență tehnică și consolidare privesc clădirea situată în Str. Blanari nr. 14, Sector 3 din București, care se află pe Lista Monumentelor Istorice din 2015.

În 1968, în subsolul clădirii a fost amenajat Club A, un loc important pentru promovarea muzicii folk și rock.

Clădirea este încadrată în categoria de importanță B (specială) și se încadrează în clasa II de risc seismic, astfel încât necesită următoarele intervenții:

  • Refacerea capacității portante a structurii inițiale, respectând geometria inițială, fără a modifica starea actuală de echilibru static și dinamic a structurii;
  • Demolarea noilor structuri care au fost adăugate la clădire la diferite niveluri;
  • Consolidarea întregii suprafețe și pe întreaga înălțime a pereților;
  • Instalarea sistemului de iluminat interior cu corpuri de iluminat cu LED.
  • Înlocuirea ramei ferestrelor existente cu rame din PVC de generație nouă.

Intervenția are ca obiectiv consolidarea clădirii, precum și renovarea acesteia ca monument istoric, pentru a crea condiții adecvate de locuire pentru locuitori și, în același timp, desfășurarea de activități culturale în spațiile dedicate.