LUCRĂRI DE INTEGRARE ȘI COMPLETARE A INSTITUTULUI SITUAT ÎN CONTRADA ROSATELLA

Proiectul

Proiectul de renovare a implicat un complex școlar dedicat formării studenților într-unul din sectoarele principale pentru economia Regiunii Puglia: sectorul turistic-hotelier. Lucrările au vizat clădirea în ansamblul său, atât în componentele clădirii, cât și în cele de inginerie a instalațiilor.

Lucrările interne au fost finalizate prin realizarea placării, a pardoselii, instalarea tuturor ușilor interioare și ușilor de incendiu.

Toate sistemele electrice, inclusiv cele două ascensoare, au fost construite, începând cu o nouă cabină MT/BT care alimentează întreaga clădire.

Instalațiile pe fluide au implicat construcția unei centrale termice, a unui sistem de stingere a incendiilor cu rezervă de apă, a unui sistem de canalizare completat de un sistem de ridicare, a unui sistem de irigare și a sistemului de distribuție a gazului metan.

Clădirea a fost completată cu amenajarea tuturor ariilor exterioare prin crearea de locuri de parcare și trasee pietonale.

Instalațiile

COMPLETAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE
A fost realizată o cabină electrică MT/BT dotată cu un tablou electric de medie tensiune, transformator MT/BT din rășină și tablou de tensiune joasă, prin care se alimentează utilitățile electrice ale clădirii interne. Au fost realizate tablouri electrice de etaj și zonă dotate cu dispozitive de secționare și protecție a liniilor electrice de alimentare. Au fost instalate toate organele iluminatoare în interiorul oricărei încăperi a clădirii și ale sistemului de iluminat exterior. Au fost realizate toate conductele electrice de alimentare de la centrala termică, centrala hidrologică și antiincendiu și a sistemului de irigație.

FINALIZAREA INSTALAȚIILOR PE FLUID
Intervenția vizează realizarea unei centrale termice cu instalarea unei centrale de randament mare dotată cu arzător și rampă de gaz metan și cu toate organele și accesoriile necesare pentru alimentarea radiatoarelor prezente în interiorul oricărei încăperi din clădire; cu o rezervă hidrologică antiincendiu cu grup de presurizare dotat cu electropompă și motopompă UNI 9490 pentru alimentarea instalației automate antiincendiu și cu hidranți dotați cu mâner flexibil pentru instalarea la orice etaj al clădirii; cu un sistem de ridicare a apelor uzate; cu un sistem de irigații; cu pompe de alimentare cu apă și gaz metan de la respectivele puncte de predare ale Instituțiilor distribuitoare.