INTERVENȚIE DE REGENERARE URBANĂ ÎN PERIFERIA EST A ORAȘULUI MANTOVA CONFORM PROIECTULUI “MANTOVA HUB” – LOTUS 1 – LOTUS 2/TRONSON 2.1B/TRONSON 2.1C

Proiectul

Proiectul propus este, per ansamblu, o reflecție strategică asupra naturii spațiului dintre orașul Mantova și apa Lacului Inferiore. Recalificând un sistem de spații insuficient utilizate, abandonate și degradate, proiectul identifică un nou „teritoriu de legătură” dintre oraș și apă, constituit dintr-o secvență de spații colective, fiecare dintre acestea caracterizat de o funcție precisă urbană și publică, datorită unei puternice alianțe public-privat.

Regândirea acestor spații înseamnă a le articula astfel încât să primească și să conecteze caracteristicile sistemelor urbane și naturale înconjurătoare, fără a afirma primatul unora asupra altora.

Noile piețe prevăzute de proiect nu constituie numai un inedit sistem de spații colective pentru Mantova, dar și rezumă unele dintre principalele caracteristici și valori ale teritoriului mantovan: raportul său cu apa, cu pământul, prezența naturii și a culturii. Noul „teritoriu de legătură” relaționează în fapt – și la scară mare – atât cu orașul, cât și cu apa: cu viața cotidiană a orașului, cu parcursurile sale culturale și productive.

Intervențiile prevăzute în această fază cuprind următoarele zone:

  • Zona San Nicolò: o fostă zonă militară cu o valoare istorică și monumentală semnificativă, în interiorul căreia se află cinci hale boltite și o magazie de pulbere, care au trecut recent din proprietatea statului în proprietatea municipalității și care, timp de zeci de ani, au fost dezafectate și nu au avut o funcție specifică. Complexul militar de la Gradaro (fostul cimitir evreiesc) din zona San Nicolò (Piazza della Terra) a fost declarat de interes cultural prin Decretul MIBACT din 8 mai 2013, Direcția regională pentru patrimoniul cultural și peisagistic din Lombardia.
    Toate clădirile menționate mai sus se află în stare de abandon, deși au o mare valoare istorică și culturală, și nu sunt accesibile comunității.
  • Zona fostei fabrici de produse ceramice: zonă industrială dezafectată, proprietate privată, situată la marginea vestică a zonei San Nicolò, care prezintă un nivel ridicat de degradare și deteriorare urbană și care, în trecut, a făcut obiectul a numeroase proiecte care nu au fost niciodată puse în aplicare.
    În cadrul zonei se află clădirea dezafectată a fostei fabrici de produse ceramice, singura fabrică din Mantova de la începutul secolului XX, care a distins cartierul muncitoresc de la sudul orașului prin coșul său de fum, care este acum sub incidența unei restricții peisagistice în temeiul Decretului legislativ 42/2004, stabilit printr-un decret ministerial din 13 octombrie 1977.
    Un loc supus în trecut abandonării necontrolate a deșeurilor urbane. Municipiul a intervenit pe această proprietate cu ordonanțe specifice pentru a restabili condițiile de siguranță și igienă a zonei.