LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE EXTRAORDINARĂ PENTRU RESTAURAREA STRUCTURII OPERELOR DE ARTĂ DE PE ÎNTREG TERITORIUL ȚĂRII, ÎMPĂRȚITE ÎN 22 DE LOTURI – LOT 16 – APULIA

Proiectul

Acordul-cadru Anas Apulia, lotul 16, prevede lucrări de întreținere programată care constau în restaurarea părților deteriorate ale operelor de artă – pasaje rutiere, pasaje de cale ferată, viaducte – de pe rețeaua rutieră aflată sub jurisdicția Anas.

Lucrările, dispuse în funcție de aplicație, constau în principal în îndepărtarea, prin hidrodemolare, a betonului deteriorat de fenomenele de carbonatare care afectează anumite părți ale lucrărilor (aripi, pereți de contrafort, radierele tablierelor), cu tratarea ulterioară a armăturilor și refacerea cu ajutorul mortarelor tixotrope.

În cazul punților, extradosul urmează să fie impermeabilizat cu mortare pe bază de ciment, după îndepărtarea pavajului de conglomerat bituminos și refacerea ulterioară; lucrarea include, de asemenea, refacerea rosturilor prin tehnica umpluturilor vascoelastice.