REALIZAREA NOULUI SEDIU AL C.C.I.A.A. VENEȚIA ROVIGO ȘI AL STAȚIEI EXPERIMENTALE DE STICLĂ, ÎN INTERIORUL COMPLEXULUI UNIVERSITAR DIN VIA TORINO, ÎN PERSPECTIVA UNUI PROCES DE RAȚIONALIZARE A ALOCĂRII BIROURILOR ȘI A LABORATOARELOR C.C.I.A.A. ȘI ALE SSV, DISLOCATE ÎN DIFERITE ȘI DISTINCTE ELEMENTE IMOBILIARE.

Proiectul

Camera de Comerț Veneția Rovigo, în calitate de autoritate publică, în conformitate cu legea 580/1993, a obținut de la Universitatea Ca’ Foscari din Veneția, dreptul de suprafață pentru porțiunile imobiliare aflate în Veneția-Mestre, via Torino nr. 155, pentru realizarea a două clădiri cu scopul de a găzdui sediul Camerei de Comerț și al Stației Experimentale de Sticlă, denumite „B” și respectiv „A”, precum și zona de dedicat parcării aferente acestora.

Clădirea A, destinată stației experimentale de Sticlă, va avea o utilizare de tip mixt deoarece funcțiile introduse în aceasta prevăd numai prezența de laboratoare la nivelurile subteran și la parter, prezența de laboratoare și birouri la etajul întâi, iar birourile conducerii la nivelul al doilea.

Clădirea B, destinată Camerei de Comerț, va fi destinată utilizării de către Direcțiune și prevede prin urmare localizarea în funcție de planul de birouri deschise sau nu Publicului, zonele de primire, sălile de ședință, birourile de reprezentanță ori operative. Structurile celor două clădiri au fost dimensionate astfel încât să corespundă cerințelor de rezistență și de capacitate, aferente destinațiilor de utilizare prevăzute, precum și pentru a corespunde exigențelor specifice din cursul clarificărilor de proiect desfășurate, mai ales în ceea ce privește Stația Experimentală de Sticlă. Nivelurile de dotare și de finisare a diferitelor medii sunt menite să garanteze confortul, fără a pierde din vedere caracterul practic de utilizare, gestionare și mentenanță. Proiectul prevede adoptarea anumitor cerințe suplimentare referitoare la adoptarea voluntară a Protocolului de certificare LEED, destinat atingerii nivelului GOLD.