RESTRUCTURAREA INSTITUTULUI DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE “GERVASUTTA”.

Proiectul

Restructurarea I.M.F.R. Gervasutta în scopul realizării unei structuri pentru cel de-al 3-lea nivel de reabilitare – cea de-a 2-a intervenție. Spitalul Gervasutta găzduiește din anul 1996 Institutul de Medicină Fizică și Reabilitare (IMFR) și în mod similar tuturor structurilor spitalicești, structura sa trebuie să fie adecvată în mod continuu pentru a fi în pas cu transformările sistemelor terapeutice, cu dezvoltările tehnologice și cu așteptările tot mai ridicate ale comunității.

Faza de adaptare care face obiectul prezentului Proiect Executiv este definită drept „Cea de-a doua intervenție”, deoarece o fază importantă de renovare – „Prima Intervenție” – s-a încheiat cu realizarea Pavilionului pentru Noi Recuperări și cu anexarea accesului sanitar protejat, în timp ce renovarea completă va avea loc cu realizarea „Celei de-a treia intervenții” care în momentul actual a fost dezvoltată la nivel de Proiect Preliminar.

Toate lucrările prevăzute în această „Cea de-a doua intervenție” ca și cele viitoare, referitoare la „Cea de-a treia intervenție” se înscriu și se raportează la un organism sanitar consolidat și eficient ale cărui funcții un trebuie să sufere întreruperi, ceea ce reprezintă, dintre toate, cel mai mare punct critic căruia a trebuit să i se facă față la momentul proiectării și de care se ține cont și în faza de implementare.

Zona de interes pentru lucrare, așa cum s-a precizat mai sus, este actualmente destinată grădinii și este interesată de prezența unui parcurs de legătură pe două niveluri, care va trebui să fie eliminat, deoarece nu este compatibil cu noul proiect.

Noua clădire se dezvoltă pe patru niveluri, toate destinate activității sanitare și ambulatorii, plus un al cincilea nivel, unde vor fi amplasate principalele instalații tehnologice.

De asemenea, alegerea îmbunătățirilor a fost orientată spre utilizarea de materiale și/sau elemente cu un conținut minim de material post consum, derivate din recuperarea deșeurilor și a materialelor provenite din dezmembrarea produselor complexe și aflate în posesia marcării CE.