EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI FURNIZĂRILOR PENTRU RECONVERSIA ANUMITOR CLĂDIRI INDUSTRIALE DIN FLORENȚA ROMITO CU DESTINAȚIE BIROURI ȘI STRUCTURI DE EXERCIȚIU, CORELATE CU ACTIVITĂȚILE FEROVIARE.

Proiectul

Proiectul de recuperare și de restructurare a atelierelor de motoare de la Florența Romito, cu destinația de birouri ale Trenitalia, se înscrie în amenajarea mai amplă a nodului feroviar de la Florența care, în urma intrării în funcțiune a Nodului feroviar de la Osmannoro, înseamnă pentru zona depozitului de locomotive de la Romito mari volumetrii, făcute disponibile prin încetarea activităților de mentenanță, actualmente supuse unei degradări progresive și evidente.

Intervenția de recuperare a halelor A, B și C prevede următoarele lucrări la anvelopa clădirii:

  • demolarea părților construite în aderență cu zidurile perimetrale;
  • consolidarea zidurilor afectate de fenomenele răspândite de degradare cauzate de infiltrațiile apei de ploaie prin intermediul demolării integrale a tencuielilor interne și externe și realizarea de șanțuri-excavatoare aerate la baza zidurilor perimetrale;
  • refacerea integrală a stratului de acoperire și înlocuirea sistemului de eliminare a apelor de ploaie;
  • realizarea unui spațiu auxiliar aerat pe cofraje la parter;
  • punerea în operă a unui strat intern aderent la plăcile verticale pentru a garanta izolarea termică adaptată noii destinații;
  • înlocuirea tuturor ramelor de uși și ferestre externe cu rame din oțel debitat termic și foaie de geam, cu cadre având grosimi și partiții analoage celor existente.