PROIECTARE, EXECUȚIE, FURNIZARE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, BMS ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PRIVIND RENOVAREA, MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL “SF. IERARH DR. LUCA” ONESTI

Proiectul

Spitalul Municipal “Sf. lerarh Dr. Luca”, din Onești, face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Onești, Județul Bacău din România pentru perioada 2016 – 2022. Beneficiarii serviciilor oferite de spital sunt pacienții din municipiul Onești, dar și cei din zonele învecinate, respectiv din localitățile Comănești, Moinești și Adjud (Vrancea).

Spitalul, cu o suprafață de 38 504 m2, este împărțit în 4 clădiri în care se află următoarele pavilioane:

  • Pavilionul Clădirii Centrale (A1.17-C17), creat în 1966, cu o suprafață de 3733 mp;
  • Pavilionul de boli contagioase (A 1.4-C4), creat în 1966, cu o suprafață de 684 mp;
  • Pavilionul Maternității (A 1 .5-C5), creat în 1983, cu o suprafață de 1450 mp;
  • Pavilionul Maternității (A 1 .5-C5), creat în 1983, cu o suprafață de 1450 mp;

Intervenția vizează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor (izolarea termică a zidăriei și reabilitarea, modernizarea sistemelor de încălzire/răcire, ventilație/climatizare, preparare a apei calde de consum și iluminat) în vederea reducerii consumului de energie, modernizarea instalațiilor electrice și instalarea unor sisteme de management energetic.

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILAȚIE
Toată distribuția de încălzire existentă va fi înlocuită, iar atât distribuția din subsol, cât și coloanele și racordurile la radiatoare vor fi reconfigurate. Se propune includerea ventilației cu recuperare de căldură pentru coridoarele interioare (unde nu există alimentare cu aer proaspăt) situate în corpul B. Acest sistem de ventilație este utilizat pentru a economisi energia termică utilizată pentru încălzire, prin recuperarea căldurii.

INSTALAȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
Centrala fotovoltaică va avea o capacitate de aproximativ 231,75 KWp și va fi compusă din panouri de 250 Wp, cu o durată de viață estimată la peste 25 de ani, fără o scădere semnificativă a performanțelor.

BMS (SISTEM DE MANAGEMENT AL CLĂDIRII)
Sistemul integrat de gestionare a senzorilor (denumit în continuare "sistemul PSIM") este o platformă centrală, integrată, care asigură securitatea completă a structurii. Fiind un sistem de gestionare a clădirilor și a securității adaptabil individual, acesta permite integrarea infrastructurii clădirilor, a comunicațiilor și a IT.