Sectoare

infrastrutture

Infrastructuri

Iintervențiile legate de sectorul infrastructurii includ lucrări de rețea și facilități speciale pentru transportul rutier, feroviar sau aerian, inclusiv orice lucrări majore sau cele care sunt funcționale pentru finalizarea liniilor.

Raggruppa 1765

Apeducte, conducte de ulei și lucrări de irigații

Acest sector include lucrări în rețea pentru furnizarea punctelor de utilizare cu fluide aerodinamice sau lichide, inclusiv lucrări complementare și sisteme suplimentare.

Raggruppa 1762

Lucrări civile

Printre realizările civile, Manelli Impresa S.r.l. include facilități de sănătate, clădiri școlare, sectorul terțiar, centre de management, facilități hoteliere etc.

Raggruppa 1763

Lucrări fluviale și de amenajare hidrologică

Printre sectoarele de competență ale societății se află construcția, întreținerea și renovarea lucrărilor legate de cursurile de apă și de apărare a teritoriului, inclusiv clădirile complementare și sistemele suplimentare.

Raggruppa 1764

Proiectare

Manelli Impresa S.r.l. combină excelente competențe executive cu managementul și
coordonarea întregului proces de construcție, pornind de la
o planificare foarte atentă.

Raggruppa 1761

Restaurări și restructurări generale

Manelli Impresa S.r.l. combină excelente competențe executive cu managementul și
coordonarea întregului proces de construcție, pornind de la
o planificare foarte atentă.